Více času na podstatné

Kde najít od 1.1.2011 nejrychleji správce vodního toku?

10.01.2011 07:30

K 1. lednu 2011 proběhla transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). V rámci tohoto procesu byla převedena správa veškerých drobných vodních toků v působnosti ZVHS na státní podniky Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry a Lesy ČR. Další podrobnosti včetně informace, kde najít efektivně svého správce vodního toku, čtěte ZDE