Více času na podstatné

Komise žádá vstupy ke 4 hodnocením dopadů v rámci Zelené dohody

02.11.2020 16:53

Evropská komise dnes vydala úvodní hodnocení dopadů týkající se čtyř legislativních návrhů, které chce přijmout příští rok a které se vztahují ke klimatickým cílům EU do roku 2030. Návrhy by měly přispět k dosažení snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a přispět tak k cílům Zelené dohody pro Evropu. Hodnocení dopadů se týkají systému EU pro obchodování s uhlíkem, nařízení o sdílení úsilí, využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví, a CO2 standardů pro automobily. Zúčastněné strany mohou své připomínky k hodnocením dopadů podávat do 26. listopadu, příspěvky budou využity pro vytvoření legislativních návrhů.