Více času na podstatné

Konkrétní seznam aglomerací České republiky (podle směrnice Rady č. 91/271/EHS)

09.04.2010 09:07

Informace k aktuálnímu "Seznamu aglomerací" v rámci "Aktualizace Strategie financování implementace směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod" je k dispozici ZDE