Více času na podstatné

Legislativní novinka: Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

26.04.2018 09:40

Ve Sbírce předpisů ČR vychází Vyhláška č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky zejména popisuje, jakým způsobem musí být nové povinnosti provozovatelů vodovodů, ale i orgánů ochrany veřejného zdraví, které jim jsou stanoveny novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, naplňovány. Jedná se především o způsob zpracování tzv. monitorovacího programu a dále o postup vypracování posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou výrobci pitné vody.

 

Dokument ke stažení:

ma_ALBSAXZJ5GEC.docx