Více času na podstatné

Legislativní novinky: VaK a protierozní vyhláška

24.06.2021 20:32

Ve Sbírce předpisů vyšla jednak Vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a dále Vyhláška č. 240/2021 Sb. o ochraně zemědělské půdy před erozí.