Více času na podstatné

LN: Vozit odpad na skládky se prodraží

17.02.2016 11:37

Ministerstvo životního prostředí probouzí spícího draka. Šéf resortu Richard Brabec těmito slovy označuje roky odkládané zvýšení skládkovacího poplatku. V návrhu nového zákona o odpadech, který právě jeho úřad dokončil a posílá jej k připomínkám dalším institucím, se poplatek prudce zvyšuje – z nynějších 500 korun za každou tunu uloženou na skládky až na 1850 korun v roce 2023.

Ukládat netříděný komunální odpad do země se tak firmám, obcím a jejich obyvatelům prodraží. O stamiliony ze svého byznysu přijdou skládkařské firmy. Ministerstvo proto očekává při dalším projednávání zákona vášnivé debaty zastánců s odpůrci návrhu. „Skládkování považuji za relikt minulého století a ze skládek se postupně stávají časované ekologické bomby. Přitom v podstatě vyhazujeme miliony tun potenciálních surovin do země,“ uvedl včera ministr Brabec.

Česko je podle něj ve skládkování evropskou velmocí, kterou předčí jen několik málo zemí, jako je Rumunsko nebo Polsko. Poplatek, který je součástí ceny hrazené obcemi a firmami skládkovým společnostem za každou tunu uloženého odpadu, zde patří k nejnižším v Evropě. A dlouhé roky se nezměnil.

Česko v roce 2014 (loňská čísla zatím nejsou k dispozici) vyprodukovalo 32 milionů tun odpadu, z toho 5,3 milionu tun komunálního. Ten téměř z poloviny skončil na skládkách, pouhých 35 procent se podařilo recyklovat a materiálově využít, 12 procent putovalo jako surovina do spaloven k výrobě tepla a elektřiny. Tento poměr musí stát na základě závazků vůči Evropské unii a loni schváleného Plánu odpadového hospodářství ČR co nejdřív obrátit. V roce 2024 by tak mělo Česko až 60 procent všech komunálních odpadů materiálově využívat, spalovny by měly k výrobě energie zpracovat 28 procent a na skládky by se mohlo ukládat jen 12 procent komunálního odpadu, který už nelze jiným způsobem využívat – například popel nebo struska.

Kdo třídí, ušetří

„Původcům odpadů vlivem narůstajícího poplatku stoupnou výdaje za ukládání na skládky, ale mohou to výrazně snížit vyšším podílem tříděného odpadu, ze kterého se žádné poplatky neplatí. O to nám jde,“ komentuje právě zveřejněný návrh zákona ředitel odboru odpadů na ministerstvu Jaromír Manhart. Více než trojnásobné zvýšení poplatku v roce 2023 ovšem neznamená, že lidem trojnásobně stoupne cena za svoz popelnic. Poplatek je totiž jen jednou součástí celkových nákladů, které obce a firmy platí za uložení na skládky. Podle analýzy, již má ministerstvo k dispozici, podraží postupné zvyšování skládkovacího poplatku lidem platbu za popelnice v průměru o 43 korun ročně. A to až do roku 2023, kdy skládkovací poplatek dosáhne maxima. Společnosti, které na provozu skládek vydělávají, evidentně přijdou o velkou část svého byznysu. Budou sice od obcí a firem inkasovat za uloženou tunu vyšší sumu (vlivem zvýšeného poplatku, který je součástí ceny za skládkování), ale tento poplatek zase předávají obcím, na jejichž území se skládky nacházejí. Ministerstvo počítá, že zdražené skládkování přinutí producenty odpadu k jeho výraznému omezování a třídění, takže na skládky by se měla dostávat jen menší část. Méně zbude i z byznysu skládkových firem.

Podle Petra Havelky, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje významné firmy z oboru nakládání s odpady, je navrhované zvýšení skládkovacího poplatku nepřiměřené.

„Zkušenosti z okolních států ekonomicky nám podobných, jako například Polsko, ukazují, že pro velmi rychlou podporu odklonu odpadů od skládek stačí navýšení zhruba na 700 korun za tunu,“ uvedl už před časem Havelka.

Obce: Zdražíme svoz

Ke kritikům patří i část obcí. „Jsou to náklady, které bude muset obec hradit a následně je bude muset s největší pravděpodobností rozpustit do poplatku za odpady občanům,“ uvedl místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

 

K novému zákonu o odpadech čtěte také: