Více času na podstatné

MŽP: Lidé mají zájem o Novou zelená úsporám a "kotlíkové dotace"

03.09.2013 13:03

Aktuální národní dotační programy Ministerstva životního prostředí nabízí zájemcům o podporu efektivního bydlení šetrného k životnímu prostředí stovky milionů korun. Mimo program Nová zelená úsporám 2013 považuje miniterstvo úspěšný i dotační titul tzv. kotlíkové dotace. Jejich pilotní program byl spuštěn v Moravskoslezském kraji. Dalšími kraji, které byly schopné splnit podmínky pro vyhlášení programu, tedy především zajistit polovinu celkové alokace, jsou Ústecký a Středočeský.

 

Program Nová zelená úsporám 2013

Program Nová zelená úsporám 2013, který byl vyhlášen letos na jaře a příjem žádostí je možný od 12. srpna, nabízí ve své první fázi jednu miliardu korun. „Současná výzva Nové zelené úsporám 2013 je určena na rekonstrukce rodinných domů. Lidem přináší dvojí efekt. Jedná se o okamžitou dotaci, která může představovat až stovky tisíc korun na rekonstruovaný rodinný dům. Od okamžiku zateplení pak samozřejmě majitelé domu šetří své peněženky při placení faktur za vytápění. O úspěchu programu hovoří stav žádostí. K dnešnímu dni jsme obdrželi téměř 5 000 žádostí za téměř 470 milionů korun. Jen v Moravskoslezském kraji, jehož ekonomická a sociální situace není optimální, evidujeme 640 žádostí o podporu na zlepšení rodinného bydlení za téměř 60 milionů korun,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský a dodává: „Jedna miliarda korun, která je v programu nyní, jde z národních zdrojů. Další peníze pak přibydou z prodeje emisních povolenek. Zde jsme očekávali výnos 800 milionů pro program Nová zelená úsporám do konce letošního roku. Současné propočty hovoří o částce ještě o sto milionů vyšší. V jednání je pak převod tří miliard korun z národních zdrojů. Pan premiér toto finanční posílení programu podporuje, a proto věřím, že navýšení peněz dotáhneme do úspěšného konce.“

 

 

 

Kotlíkové dotace

Dalším úspěšným dotačním titulem Ministerstva životního prostředí jsou také tzv. kotlíkové dotace. Jejich pilotní program byl spuštěn v Moravskoslezském kraji, v rámci kterého bylo již investováno do výměny kotlů celkem 100 milionů korun. To představuje celkem 2 333 žádostí o dotaci.

„V Moravskoslezském kraji používají lidé celkem 55 tisíc kotlů. Výměna těch neekologických výrazně zlepší kvalitu ovzduší v Ostravě, Třinci, Karviné a dalších místech regionu. I proto jsme se s krajem dohodli na další výzvě, která nabízí lidem celkem 60 milionů korun na výměnu kotlů. Průměrná žádost je za 40 tisíc korun, zatím lidé od začátku července podali 540 žádostí za téměř 26 milionů korun,“ říká ministr Tomáš Jan Podivínský.

Dalšími kraji, které byly schopné splnit podmínky pro vyhlášení programu, tedy především zajistit polovinu celkové alokace, jsou Ústecký a Středočeský. „Předpokládám, že dnes bude zcela vyčerpána 20 milionová dotace v Ústeckém kraji. Aktuální stav je 442 žádostí za 19,435 milionů korun. Jsem rád, že jsem přesvědčil pana hejtmana Bubeníčka, aby navýšil svoji původně plánovanou částku určenou na program z pěti na deset milionů korun,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský. Ve Středočeském kraji byla již během včerejšího dne, který byl první, kdy se dotace mohly přijímat, vyčerpána polovina z celkových 40 milionů korun určených na kotlíkové dotace. Aktuální stav je 486 žádostí za 22 milionů korun.

„Program kotlíkových dotací je úspěšný, o čemž svědčí velký zájem občanů. Ministerstvo životního prostředí je připraveno nabídnout krajům, kde se dotace osvědčily, další spolupráci, pokud o ni kraje budou stát. Komunikace probíhá s Královéhradeckým krajem, informace o možnostech spolupráce zjišťovali také představitelé Jihočeského kraje. Naopak Jihomoravský kraj vzhledem ke stavu ovzduší v regionu o vyhlášení programu aktuálně neuvažuje,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo také výzvu v rámci kotlíkových dotací, která byla určena občanům, jejichž kotel byl poničen během letošních povodní. Celou dotaci poskytuje ministerstvo pouze ze svých zdrojů bez spoluúčasti krajů a navíc žadatelům dává 20% bonus ke stávající výši podpory. Maximální dotace tedy představuje 72 tisíc na kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva.

„V této výzvě jsme přijali 576 žádostí za téměř 27 milionů korun. Program měl být původně ukončen k poslednímu srpnu. Lidé, které ničivá povodeň během června zasáhla, ale stále opravují své domy a jejich vybavení. Proto jsem prodloužil výzvu na podávání žádostí o povodňové kotlíkové dotace do konce října. Lidé, kteří podporu nutně potřebují, o ni nepřijdou. Pokud se alokace peněz vyčerpá a zájem občanů o dotace bude trvat, přidáme další finanční prostředky a prodloužíme lhůtu na podávání žádostí o naše dotace,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

 

Související čláhnek:

Pozor! Dotace na výměnu kotle v Ústeckém kraji byla vyčerpána (3.9.2013)

Termín příjemu žádostí v Programu na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi se prodlužuje (30.8.2013)