Více času na podstatné

Návrh nařízení vlády o nízkoemisních zónách projedná dnes vláda. AKTUÁLNĚ - vláda návrh schválila

06.02.2013 09:07

Ministr životního prostředí předloží vládě návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Při tvorbě nařízení vlády se Česká republika inspirovala v Německu, ve kterém nízkoemisní zóny využívají města od března roku 2007. Navrhovaná úprava má za cíl ulehčit městům s velkým objemem dopravy. Plakety, které značí emisní kategorii daného vozidla, jsou tři. Pro vozidla v první kategorii plaketa nebude potřeba. Cena emisní plakety je stanovena na 80 Kč. Emisní plakety pro vozidla budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci zajistí obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí.

Emisní plakety se liší barvou – pro emisní skupinu 2 přísluší barva červená, pro třetí skupinu pak žlutá a vozidla v emisní skupině 4 budou označeny plaketou zelené barvy.

Důležitým prvkem, který Česká republika při tvorbě nařízení zvažovala, byla vzájemná uznatelnost německých a českých nálepek. Ministerstvo životního prostředí nyní s německou stranou o tomto uznávání vede jednání, jako další krok pak plánuje vést debatu na úrovni Evropské unie o vzájemné uznatelnosti těchto zón.

Navrhované vzory emisních plaket

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 Emisní plaketa pro emisní kategorii 4
Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 – červená RAL 3020 Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 – žlutá RAL 1023 Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 – zelená RAL 6024


Navrhovaná úprava má pomoci hlavně obcím, přes které denně projíždí tisíce aut a jsou tak zatíženy velkým znečištěním prostředí. „Díky zavedení nízkoemisních zón v obcích se sníží prašnost, množství výfukových zplodin i hluk. Pro místa, kdy obcí denně projíždí kamiony místo toho, aby volily objízdnou trasu, je zavedení nízkoemisních zón optimální řešení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Materiál k návrhu nařízení vlády byl zaslán do vlády v září roku 2012. Oproti návrhu, který byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení, bylo z nařízení vlády vyjmuto zvýhodnění filtrů pevných částic při přidělování emisní plakety. K tomuto kroku přistoupilo Ministerstvo životního prostředí na základě výsledků jednání se zástupci německého ministerstva o vzájemném uznávání českých a německých plaket. „Český systém schvalování filtrů pevných částic je v určitých bodech benevolentnější než systém německý a tato rozdílnost by mohla významně ohrozit další vyjednávání o vzájemném uznávání emisních plaket s německou vládou i jednotlivými spolkovými zeměmi, proto jsme přistoupili k této změně, říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Výsledek jednání vlády: vláda návrh schválila

 

Související články:

Vláda projedná nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny (31.1.2013)

Dokumety ke stažení:

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny (stav: 24.1.2013)