Více času na podstatné

Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie

25.08.2010 09:16

Národní akční plán navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8 %. více ZDE