Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích

28.06.2012 13:55

ECHA žádá třetí strany k předložení informací, které se týkají návrhů zkoušek na obratlovcích. V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách návrhy zkoušek na obratlovcích pro další látky a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených informací a studií, které se zabývají příslušnou látkou a nebezpečnou vlastností, související s navrhovanou zkouškou. Termín předložení připomínek do 2. 8. 2012 (5 návrhů zkoušek pro 2 látky), více ZDE.

 

Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal na základě koncensu stanovisko, že navrhované omezení čtyř klasifikovaných ftalátů (DEHP, DBP, BBP a DIBP) v předmětech není odůvodněné, více ZDE


 

Zdroj: MPO