Více času na podstatné

Štítek: náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblast

Nové předpisy - vodní hospodářství

Vyšla novela NV 61/2003 Sb. a vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyšla novela NV 61/2003 Sb. a vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Novela NV 61/2003 Sb. v platnosti od 4.března 2011

Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech