Více času na podstatné

Novela NV 61/2003 Sb. v platnosti od 4.března 2011

17.02.2011 09:32

V částce č.8/2011 vyšla novela  NV č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Novela nabude účinnosti 4. března 2011. Text včetně důležitých příloh ZDE