Více času na podstatné

Novela vodního zákona - co je nového?

05.10.2009 15:29
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2009.
    Zástupce navrhovatele: min.zeměd.,min.živ.prostředí.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 26. 8. 2009.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Daniel Petruška a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor