Více času na podstatné

Novela vodního zákona - hygienické požadavky na vody využívané ke koupání osob

20.05.2011 14:28

Prezident republiky Václav Klaus dnes podepsal  zákon ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona komplexně upravuje hygienické požadavky na vody využívané ke koupání osob. Transponuje do našeho právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání z roku 2006. Novela zákona je účinná dnem vyhlášení. více...