Více času na podstatné

Novela zákona o IRZ a ISPOP vyšla ve sbírce

22.03.2011 08:20

Název předpisu:  Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Číslo předpisu: 77/2011 Sb.

Částka: 29/2011 Sb.

 

Související články: ZDE