Více času na podstatné

Novela zákona o vodách - novinky

01.02.2010 11:22

Novelu zákona o vodách v současné době projednaly výbory:

Novela vodního zákona bude projedávat zítra PSP ČR na své 67.schůzi jako 11bod.

 

Průběh legislativního procesu a stanoviska výborů ZDE