Více času na podstatné

Novela zákona o vodách - stanoviska výborů

01.02.2010 11:15

Stav projednávání ke dni: 1. února 2010

 
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2009.
  Zástupce navrhovatele: min.zeměd.,min.živ.prostředí.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 26. 8. 2009.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Daniel Petruška a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor
  • 1. Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1396).
   • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/1 (pozměňovací návrhy).
   • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/2 (pozměňovací návrhy).
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/3 (pozměňovací návrhy).
    Projednávání tisku zařazeno na pořad 67. schůze (od 26. ledna 2010) - pozn. redakce: 2.2. 11bod schůze