Více času na podstatné

Novinka v legislativě - zákon, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a vodní zákon

03.06.2011 14:41

Název předpisu:  Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 57/2011 Sb.

Číslo předpisu: 151/2011 Sb.

Účinnost: dnem vyhlášení

 

Související článek: Novela vodního zákona - hygienické požadavky na vody využívané ke koupání osob