Více času na podstatné

Novinka z EU: Směrnice o odpovědném a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

16.08.2011 05:22

Směrnice stanoví rámec Společenství pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem s cílem zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací. Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. více...