Více času na podstatné

O konferenci Předcházení vzniku odpadů byl obrovský zájem

14.10.2014 14:30

NOVĚ VIDEOZÁZNAM! Česká republika se přiřadila k zemím EU, které se vážně začaly zabývat problematikou předcházení vzniku odpadů. Aula Vysoké školy zemědělské v Suchdole hostila dne 2. října 2014 historicky první celonárodní konferenci Předcházení vzniku odpadů, kterou pořádalo České ekologické manažerské centrum CEMC pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na 300 účastníků z různých odvětví se sešlo, aby si sdělili své poznatky, činnosti a nápady, jak předcházet vzniku odpadů. Ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Jaromír Manhart se zaměřil na Program předcházení vzniku odpadů. Ten je v současné době ve vládě, která ho má schválit v podobě usnesení. Jednotlivé přednáškové bloky se pak zaměřily především na prevenci vzniku potravinových odpadů, odpadů z průmyslové výroby a komunálních odpadů.

 

Podrobné informace z konference čtěte v listopadovém čísle časopisu Odpadové fórum, který od září vychází také elektronicky! Více na www.odpadoveforum.cz

 

 

Přednášky odhalily velmi zajímavé problémy, které je v rámci programu nutné řešit a ukázaly, na co se zaměřit. Program prevence vyžaduje přehodnotit některé legislativní požadavky, které brání rozvinutí tohoto programu zejména v oblasti znovupoužití produktů. Zvlášť citelné jsou legislativní překážky v oblasti potravin, ale třeba i ve zpětném odběru textilu a jiných komodit.

Konference upozornila na problém s vykazováním účinků prevenčních opatření. Vyzdvihly nezbytnou motivaci široké veřejnosti a ukázaly na praktické možnosti, jak předcházet odpadům v domácnostech, obcích a regionech formou uvedení příkladů Dobré praxe.

Přednášky bez rozdílu v zaměření odkryly fakt, že opětovné použití produktů je příležitostí nejen pro předcházení vzniku odpadů, ale také pro částečné řešení nezaměstnanosti a obecně pro řešení sociální soudržnosti v regionech.

Závěry konference všem účastníkům naznačily, že Prevence vzniku odpadů vyžaduje nové přístupy výrobců a dodavatelů ke svým produktům ve smyslu jejich odpovědnosti za výrobek až do konce jeho životnosti. I v této oblasti se doporučuje motivovat výrobce formou příkladů dobré praxe.

 

  VIDEOZÁZNAM - ZDE / PREZENTACE - ZDE / FOTOGALERIE - ZDE

 

Závěry konference PVO:
  • Při prosazování programu prevence vzniku odpadů se prioritně zaměřit se na ty odpadové komodity, kde je nejvyšší produkce a kde je nejvyšší potenciál prevence, např. výkopové zeminy.
  • Program prevence vyžaduje přehodnotit některé legislativní požadavky v oblasti odpadů, obalů a dalších souvisejících oblastech, které brání rozvinutí tohoto programu zejména v oblasti opětovného použití.
  • Konference upozorňuje na problém, jak vykazovat účinnost prevenčních opatření a v této souvislosti vyslovuje obavu z reálnosti podmínek definovaných ve výběrovém řízení na přípravu metodiky pro hodnocení programu prevence vzniku odpadů.
  • Při realizaci programu klást důraz na motivaci široké veřejnosti o praktických možnostech jak předcházet odpadům v domácnosti, obcích a regionech formou uvedení příkladů dobré praxe (praktické návody, příklady, postupy, metodiky, úspěšné projekty atd.).
  • Opětovné použití produktů je příležitostí pro obce pro řešení nezaměstnanosti v místě a obecně pro řešení sociální soudržnosti. Mohou také vytvořit místa pro odkládání věcí k opětovnému využití a podpořit rozvoj opraven a půjčoven.
  • Prevence vzniku odpadů vyžaduje nové přístupy výrobců a dodavatelů ke svým produktům ve smyslu jejich odpovědnosti za výrobek až do konce jeho životnosti. I v této oblasti se doporučuje motivovat výrobce formou příkladů dobré praxe.
  • Mezi významné aktivity předcházení vzniku odpadů patří i domácí a komunitní kompostování. Nicméně této oblasti byla na konferenci vědomě věnována malá pozornost, protože této problematice se věnují jiná fóra v čele s každoroční konferencí Biologicky rozložitelné odpady.

 

Další informace o 1. národní konferenci k PVO najdete - ZDE

 

Pavel Mohrmann

šéfredaktor časopisu Odpadové fórum

 

_______________________________________________________________________________________________

CEMC – České ekologické manažerské centrum, je nevládní neziskové sdružení pro průmyslovou ekologii a ochranu životního prostředí. Sdružuje právnické i fyzické osoby, které se hlásí k udržitelnému rozvoji společnosti. Svým členům i ostatním zájemcům poskytuje služby v oblasti problematiky REACH, CLP, IPPC a nově i v oblasti certifikace ETV Ekoinovace. Je Centrem technické normalizace pro oblast ekomanagementu, tj. pro normy řady ISO 14 001.