Více času na podstatné

Prezentace:

BLOK A: Program předcházení vzniku odpadů ČR
Zahájení konference
J. Študent
Návrh programu PVO
J. Manhart, MŽP
Výsledky strategického vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V. Mikulová, ČZU v Praze

Evidence odpadů ve vztahu k předcházení jejich vzniku
E. Horáková, Cenia


Podklady k hodnocení předcházení vzniku odpadů
D. Sirotková, CeHO VÚV TGM
   
Blok B: Předcházení vzniku komunálních odpadů

Možnosti obcí při předcházení vzniku odpadů
V. Klatovský, ISES


Možnosti občanů při předcházení vzniku odpadů
M. Havel, Arnika


Předcházení vzniku odpadů v POH obcí
P. Novák, Ing. Pavel Novák, s. r. o.

Nadnárodní projekt opětovného využití odpadů CERREC
J. Doležal, CZ BIOM

 

Blok C: Předcházení vzniku podnikových odpadů
Minimalizace odpadu a čistší produkce
V. Dobeš, EMPRESS, o. s.


Příklady úspěšných projektů čistší produkce
M. Richter, UJEP Ústí nad Labem

Předcházení vzniku odpadů z pohledu ČIZP
I. Svobodová, ČIŽP


   
Blok D: Předcházení vzniku potravinových odpadů
Předcházení vzniku odpadů v potravinářském průmyslu
M. Chýlková, Potravinářská komora ČR
Předcházení vzniku odpadů v obchodu
Martina Šilhánová, Tesco Stores ČR a.s.

Možnosti a problémy využití vyřazených potravin pro charitativní účely
P. Kalousová, Byznys pro společnost, o. s.; J. Vopelák, Armáda spásy
   
Blok E: Příklady předcházení vzniku odpadů
Charitativní sbírky jako forma předcházení vzniku odpadů
L. Wienerová, Diakonie Broumov

Projekt Opravárna
J. Charvát, P. Latoň, Opravárna.czProjekt Zdrojovna
H. Kalaninová, Zdrojovna, komunitní recyklační centrum

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů
P. Kratochvíl, Ecobat, s. r. o.