Více času na podstatné


BLOK A: Program předcházení vzniku odpadů ČR
Návrh programu PVO
J. Manhart, MŽP



Výsledky strategického vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V. Mikulová, ČZU v Praze



Evidence odpadů ve vztahu k předcházení jejich vzniku
E. Horáková, Cenia, česká informační agentura životního prostředí



Podklady k hodnocení předcházení vzniku odpadů
D. Sirotková, CeHO VÚV TGM




Diskuze blok "A"
 
Blok B: Předcházení vzniku komunálních odpadů
Možnosti obcí při předcházení vzniku odpadů
V. Klatovský, ISES



Možnosti občanů při předcházení vzniku odpadů
M. Havel, Arnika



Předcházení vzniku odpadů v POH obcí
P. Novák, Ing. Pavel Novák, s. r. o.



Nadnárodní projekt opětovného využití odpadů CERREC
J. Doležal, CZ BIOM




Diskuze blok "B"
 
Blok C: Předcházení vzniku podnikových odpadů
Minimalizace odpadu a čistší produkce
V. Dobeš, EMPRESS, o. s.



Příklady úspěšných projektů čistší produkce
M. Richter, UJEP Ústí nad Labem



Předcházení vzniku odpadů z pohledu ČIZP
I. Svobodová, ČIŽP




Diskuze blok "C"
 
Blok D: Předcházení vzniku potravinových odpadů
Předcházení vzniku odpadů v potravinářském průmyslu
M. Chýlková, Potravinářská komora ČR



Předcházení vzniku odpadů v obchodu
Martina Šilhánová, Tesco Stores ČR a.s.



Možnosti a problémy využití vyřazených potravin pro charitativní účely
P. Kalousová, Byznys pro společnost, o. s.; J. Vopelák, Armáda spásy




Diskuze blok "D"
 
Blok E: Příklady předcházení vzniku odpadů
Charitativní sbírky jako forma předcházení vzniku odpadů
L. Wienerová, Diakonie Broumov



Projekt Opravárna
J. Charvát, P. Latoň, Opravárna.cz



Projekt Zdrojovna
H. Kalaninová, Zdrojovna, komunitní recyklační centrum



Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů
P. Kratochvíl, Ecobat, s. r. o.




Diskuze blok "E"