Více času na podstatné


BLOK A: Program předcházení vzniku odpadů ČR
Návrh programu PVO
J. Manhart, MŽPVýsledky strategického vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V. Mikulová, ČZU v PrazeEvidence odpadů ve vztahu k předcházení jejich vzniku
E. Horáková, Cenia, česká informační agentura životního prostředíPodklady k hodnocení předcházení vzniku odpadů
D. Sirotková, CeHO VÚV TGM
Diskuze blok "A"
 
Blok B: Předcházení vzniku komunálních odpadů
Možnosti obcí při předcházení vzniku odpadů
V. Klatovský, ISESMožnosti občanů při předcházení vzniku odpadů
M. Havel, ArnikaPředcházení vzniku odpadů v POH obcí
P. Novák, Ing. Pavel Novák, s. r. o.Nadnárodní projekt opětovného využití odpadů CERREC
J. Doležal, CZ BIOM
Diskuze blok "B"
 
Blok C: Předcházení vzniku podnikových odpadů
Minimalizace odpadu a čistší produkce
V. Dobeš, EMPRESS, o. s.Příklady úspěšných projektů čistší produkce
M. Richter, UJEP Ústí nad LabemPředcházení vzniku odpadů z pohledu ČIZP
I. Svobodová, ČIŽP
Diskuze blok "C"
 
Blok D: Předcházení vzniku potravinových odpadů
Předcházení vzniku odpadů v potravinářském průmyslu
M. Chýlková, Potravinářská komora ČRPředcházení vzniku odpadů v obchodu
Martina Šilhánová, Tesco Stores ČR a.s.Možnosti a problémy využití vyřazených potravin pro charitativní účely
P. Kalousová, Byznys pro společnost, o. s.; J. Vopelák, Armáda spásy
Diskuze blok "D"
 
Blok E: Příklady předcházení vzniku odpadů
Charitativní sbírky jako forma předcházení vzniku odpadů
L. Wienerová, Diakonie BroumovProjekt Opravárna
J. Charvát, P. Latoň, Opravárna.czProjekt Zdrojovna
H. Kalaninová, Zdrojovna, komunitní recyklační centrumZpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů
P. Kratochvíl, Ecobat, s. r. o.
Diskuze blok "E"