Více času na podstatné

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

22.03.2010 10:09

Otázka: Jsou uvedená kriteria ohlašovacích prahů – 2 tuny nebezpečných odpadů nebo 2000 tun odpadů kategorie ostatní za rok – hodnoty součtu všech nebezpečných odpadů (různých katalogových čísel) produkovaných jednou provozovnou z výrobní činnosti nebo je tímto kritériem hmotnost jednoho druhu odpadu N nebo O z této výrobní činnosti?“.

 

Odpověď ZDE