Více času na podstatné

Okénko do úřadu vlády

16.12.2009 08:07

Vláda na svém zasedání se ve dne 21.12.2009 bude mimo jiné projednávat:

1) Návrhem nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

2) Návrhem nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší