Více času na podstatné

Štítek: vzduch

Ohlašování údajů podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší za rok 2009.

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona o ovzduší

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona o ovzduší

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona o ovzduší

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Novela z. o ochraně ovzduší - Sněmovní tisk 967/0 (67.schůze)

Vláda nepodpoří návrh umožňující kontroly domácích kotlů