Více času na podstatné

OPŽP letos nabídne poslední příležitosti k získání dotace

08.03.2013 07:30
Únorové vydání Priority se detailně zaměřuje na takzvaná akcelerační opatření, která zavedly Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Další podstatnou věcí, kterou se Priorita zabývá, je skutečnost, že letos se budou vyhlašovat poslední výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Cílem opatření je umožnit co nejrychlejší čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Novinkou je například takzvané dílčí rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude v praxi znamenat, že žadatel obdrží část podpory již v momentě, kdy jeho projekt bude schválen k realizaci.

 

SFŽP plánujeme vyhlásit výzvy na všechny prioritní osy, kromě prioritní osy 1. SFŽP nyní hodnotí XXXIX. výzvu, která se týkala prioritní osy č.1 a v které byla alokace tři miliardy korun podpory. SFŽP nabral žádosti za 16 miliard korun. V této ose je tedy dostatečný potenciál na vytvoření zásobníků. Do prioritní osy jedna dokonce navrhujeme přealokovat další miliardy.

 

Oba úřady navíc na příjemce podpory apelují, aby s ohledem na včasné čerpání finančních prostředků realizovali své projekty v co nejkratší době. Cílem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR je efektivně vyčerpat veškeré prostředky z OPŽP. Z toho důvodu Ministerstvo životního prostředí hodlá v letošním roce vyhlásit poslední výzvy, v nichž zájemci o podporu z OPŽP mohou předkládat své projekty téměř ve všech prioritních osách operačního programu.

Výjimku tvoří pouze prioritní osa 1, protože pro vodohospodářské projekty již byla výzva vyhlášena, a prioritní osa 7, jež je určena oblasti environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Dva druhy výzev Výzvy budou rozděleny do dvou skupin. První skupina se bude soustředit na takzvané rychloobrátkové projekty, jimiž jsou myšleny projekty, které lze realizovat ještě v tomto roce. Druhou skupinou budou takzvané kontinuální výzvy, v jejichž případě budou žádosti o podporu přijímány průběžně a samotné projekty budou realizovány zejména v letech 2014 až 2015.

 

Kdybyste měl shrnout současnou situaci do sdělení pro žadatele, jak by znělo? Situace je vážná, nastala doba, kdy je nutné se plně věnovat všem projektům. Je třeba dodržovat lhůty a pravidla a hlavně komunikovat s fondem, protože spousta problémů, které se jeví jako neřešitelné, lze vyřešit. Možnost získat nějaké peníze z Operačního programu Životní prostředí je poslední. Kdo nepodá žádost teď, další příležitost nedostane, řekl v rozhovoru Martin Kubica, nový náměstek úseku řízení Operačního programu Životní prostředí.

 

Rovněž byla prodloužena lhůta platnosti dokumentů nutných pro podání žádosti. Žadatel, který v minulosti se svou žádostí o podporu neuspěl – například z důvodu velkého množství projektů –, tak může použít i dva roky staré dokumenty a znovu se ucházet o podporu v rámci nově vyhlášených výzev.

 

Dokument ke stažení:

Priorita 02/2013

 

Zdroj: SFŽP, Priorita 2/2013