Více času na podstatné

OPŽP vyhlásil novou výzvu pro prioritní osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

13.09.2011 19:44
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 15. září do 15. prosince 2011. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 700 mil. Kč. více...