Více času na podstatné

Štítek: Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

XLI. výzva OPŽP pro individuální projekty - prioritní osa 5 (Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik)

Přehled schválených projektů ze SFŽP - PRIORITNÍ OSA 5 a 1

OPŽP vyhlásil novou výzvu pro prioritní osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

OPŽP vyhlásil novou výzvu pro prioritní osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik