Více času na podstatné

Postup při projektování a zřizování komunitní a obecní kompostárny

10.08.2012 08:14

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo metodický pokyn "Postup při projektování a zřizování kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle §10a zákona o odpadech". Metodický pokyn ze zabývá pouze komunitním kompostováním, které jsou zřizovány podle § 10a zákona o odpadech. Metodický pokyn taktéž obsahuje "přesné znění §10a č. 185/2001 Sb., o odpadech" a dále "vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce". Více ZDE.