Více času na podstatné

Přípomínkové řízení (oblast voda) a veřejné konzultace (legislativa EU)

05.12.2011 11:49

Ministerstvo zemědělství ČR poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška navazuje na změny provedené velkou novelou vodního zákona, upravuje možnost žádosti o zrušení spráce drobného vodního toku. Termín připomínek je stanoven na 23. 12. 2011. Další podrobnosti ZDE

 

Legislativa EU: Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. prosinci 2011 ZDE