Více času na podstatné

Připomínky: Nebezpečný odpad – aktualizované koncentrační limity pro chemické znečišťující látky

17.12.2021 21:48

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k aktualizovaným koncentračním limitům pro chemické znečišťující látky. Perzistentní organické znečišťující látky jsou jedovaté chemické látky, které se pomalu rozkládají a dostávají se do potravinového řetězce, což poškozuje životní prostředí a naše zdraví. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat odpadu, který perzistentní organické znečišťující látky obsahuje. EU proto pro tyto chemické látky stanoví koncentrační limity, které pravidelně přezkoumává, přičemž zohledňuje nejnovější výzkum. Touto iniciativou Komise limity znovu přezkoumává: aby zajistila, že se s takovým odpadem nakládá způsobem šetrným k životnímu prostředí, a aby dosáhla toho, že recyklace bude probíhat bezpečnějším způsobem.

 

Dokument ke stažení: