Více času na podstatné

Program OZE2011 již zveřejněn!

04.03.2011 09:56

Předběžný program Konference OZE2011 je Vám k dispozici ZDE. Program zahrnuje 28 přednášek, které jsou rozprostřeny do tří dnů. Konference dále zahrnuje exkurzi na přečerpávací elektrárnu dlouhé stráně.

 

Přihlášku účasti stahujte ZDE

 

Přehled vybraných příspěvků:

 • Alternativní zdroj nezávislého napájení pro dopravní zařízení
 • Biomasová výtopna Žlutice - efektivní propojení praxe s výzkumem
 • CPV - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS
 • Jak potlačit spékání biomasového popela?
 • Kogenerační jednotky v síti Smart grid
 • Možnosti snížení elektrické energie v domácnostech
 • Nové možnosti při spalování masokostní moučky v cementářské rotační peci
 • OZE pro energeticky soběstačné obce
 • Problematika LCA biopaliv
 • První zelená síť Vodafone - případová studie
 • Palivové články a vodíkové hospodářství jako možný způsob akumulace elektrické energie z OZE

 • Skúšenosti z přípravy a posudzovania projektov veterných parkov
 • Tepelný potenciál důlních vod v bývalých těžebních oblastech ČR
 • Termojaderná fúze dnes a zítra

 • Vliv biologické předúpravy lignocelulosových substrátů na produkci bioplynu
 • Využití hydrolytických hub pro zvýšení výtěžnosti
 • Využitie biomasy v laboratóriu propagácie a využitia OZE
 • Využitie fotovoltaiky v laboratóriu propagácie a využitia OZE
 • Zvyšování odolnosti měst proti pohromám využitím ostrovních provozů podporovaných starty ze tmy
 • Uplatnění krmného šťovíku – Rumex OK 2
 • Nedostatek energetické biomasy
 • Sezónní zásobníky tepla z OZE v soustavách CZT
 • Historické a moderní způsoby uchování přebytečné elektrické energie
 • Vakuová pyrolýza a její realizace v ČR
 • Aktuální trendy diagnostických metod FV článků pro maximalizaci délky životnosti panelů

 • Obec osvětlená sluncem i v noci