Více času na podstatné

Program konference OZE 2011:

 

Středa 13. 4. 2011, sál č. 400

 

čas Přednáška text prezentace zvuk kód
10.00 - 12.00 PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNĚ DLOUHÉ STRÁNĚ – EXKURZE --- -------------- ------ ----
12.00 Oběd        
13.30 Oficiální zahájení konference OZE 2011 --- -------------- ------ ----
14.00

Problematika LCA biopaliv

Ing. Vladimír Kočí Ph.D.

VŠCHT Praha

       101
14.20

Možnosti snížení elektrické energie v domácnostech

JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura

AVE BOHEMIA s.r.o.

       102
14.40

Role elektrokola jako elegantního řešení dopravních problémů města

Karel Jech (ekolo.cz)
 
     133
15.00 Přestávka        
15.20

Palivové články a vodíkové hospodářství jako možný způsob akumulace elektrické energie z OZE

Doc. Ing. Petr Bača

Ústav elektrotechnologie, FEKT, VUT v Brně

       104
15.40

Tepelný potenciál důlních vod v bývalých těžebních oblastech ČR

Mgr. Petr Novák

ISATech s.r.o.

       105
16.00

Charakterizace vybraných kmenů klostridií a jejich využití pro produkci vodíku

Doc. Ing. Bohuslav Rittich CSc.

Vysoké učení technické v brně, Fakulta chemická

       106

 

Čtvrtek 14. 4. 2011, sál č. 400

 

čas Přednáška text prezentace zvuk kód
8.55

OZE pro energeticky soběstačné obce

Ing. Jiří Zima

Skanska a.s. 

     107
9.20

Historické a moderní způsoby uchování přebytečné elektrické energie

Ing. Milan Brož, PhD.

ústav strukrury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i

       108
9.40

Solární veřejné osvětlení

Ing. David Michalička

SVP solar s.r.o.

       109
10.00 Přestávka        
10.20

První zelená síť Vodafone - případová studie

Ing. Přemysl Filip, MSc.

Vodafone Czech republic a.s.

       110
10.40

Jak potlačit spékání biomasového popela?

Dr. Ing. Martin Míka

VŠCHT v Praze

       111
11.00

Alternativní pohon vozidel – CNG, bioplyn

Ing. Markéta Schauhuberová

Česká plynárenská unie

       112
11.20

LCA motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO2

Špička Libor, Ing., Jedlička Jiří, Ing.,

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i

       113
 12.00 Oběd        
13.55

Nedostatek energetické biomasy

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

CZ Biom - České sdružení pro biomasu

       114
14.20

Uplatnění krmného šťovíku – Rumex OK 2

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

CZ Biom - České sdružení pro biomasu

       115
14.40

Aktuální trendy diagnostických metod FV článků pro maximalizaci délky životnosti panelů

Doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

       116
15.00 Přestávka        
15.20

CPV - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS

Ing. Jan Johan, Elceram, a.s.

       117
15.40

Skúšenosti z prípravy a posudzovania projektov veterných parkov

Ing. Emília Hroncová, PhD.

Technická uviverzita vo Zvolene

       118
16.00

Konflikty v planovaní větrných elektráren

Dr. Ing. Kristina Langarová

OSTWIND CZ

       119
16.20

Sezónní zásobníky tepla z OZE v soustavách CZT

Ing. Zdeněk Rozehnal

Green Gas DPB, a.s.

       120

19.00

23.00

Společenský večer - hlavní sál

       

 

 

Pátek 15. 4. 2011, sál č. 400

 

čas Přednáška text prezentace zvuk kód
09.15

Termojaderná fúze dnes a zítra

Ing. Milan Řípa, CSc.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

    121
10.00

Vakuová pyrolýza a její realizace v ČR

Ing. Karel Prokeš

Pyroinvest

      122
10.20

Nové možnosti při spalování masokostní moučky v cementářské rotační peci

RNDr. Theodor Staněk

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

      123
10.40

Řasy produkující biopaliva 2. generace z plynných odpadů spaloven a bioplynových stanic
Ing. Petr Novák

Termizo, a. s.

 
    134
11.00

Možné zdroje energie pro budoucnost

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Czech RE Agency, o. p. s. a TZB-info

      132
  Ukončení konferece, oběd        

 

Vývěsky:

 

Využitie fotovoltaiky v laboratóriu propagácie a využitia OZE

Ing. Jozef Fiala

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

  125

Biomasová výtopna Žlutice - efektivní propojení praxe s výzkumem

Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.

Žlutická teplárenská a.s.

  126

Využitie biomasy v laboratóriu propagácie a využitia OZE

Ing. Tomáš Boleman

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

  127

Vliv biologické předúpravy lignocelulosových substrátů na produkci bioplynu

Ing. Jitka Hrdinová

EPS s.r.o.

128

Kogenerační jednotky v síti Smart grid

Ing. Ivo Veselý

Vysoké učení technické v Brně

  129

Projekt „SUNSTORE 4“ – možnosti centrálního zásobování teplem výhradně z obnovitelných zdrojů energie

RNDr. Tomáš Hubálek, Ph.D., Ing. Kateřina Závodníková, MSc.

CITYPLAN spol. s.r.o.

130