Více času na podstatné

Projekty zaměřené na odpadové hospodářství a odstraňování ekologických zátěží dostanou přes 3 miliardy

05.03.2010 12:46

Ministr životnního prostředí Jan Dusík podepsal přidělení dotací na projekty zaměřené na zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží. Dotace přesahující tři miliardy korun půjdou z Fondu soudržnosti a týkají se celkem 199 projektů.

 

Celkové náklady u schválených 199 projektů dosáhly 4 401 368 484 korun, přičemž podpora z Fondu soudružnosti činí 3 102 774 911 korun, státního rozpočtu 98 189 729 korun, Státního fondu životního prostředí ČR pak 192 367 563 korun. Celková výše podpory tak dosáhla 3 393 432 202 korun. 

Posuzované  projekty byly podány v rámci XI. výzvy, která byla vyhlášena v červenci 2009 a žádosti byly přijímány do konce září 2009. V oblasti podpory 4.1 bylo alokováno 1,5 miliardy korun, v oblasti podpory 4.2 také 1, 5 miliardy korun.

Celkem bylo v rámci XI. výzvy přijato 618 žádostí, z nichž 88 nebylo akceptováno. Ze zbývajících 530  žádostí pak nebylo 37 hodnoceno nebo zůstaly nedořešeny. Řídící výbor tedy ze 493 žádostí doporučil ke schválení 199 žádostí, 294 žádostí ke schválení doporučeno nebylo.

 „Myslím si, že XI. výzva v rámci prioritní osy 4 zejména ukázala velký posun v kvalitě podaných projektů. Z toho vyplývá i to, že dobrých projektů bylo podstatně více, než jsme mohli podpořit," uvedla náměstkyně ministra životního prostředí a předsedkyně řídícího výboru Ruth Bízková.

Maximální bodového hodnocení získalo více projektů. Podle vedoucího oddělení II Odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání Státního fondu životního prostředí ČR Petra Stejskala mělo velmi mnoho projektů kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci i vyvážené měrné finanční náklady.

„Potřebujeme sběrné dvory, komplexní nakládání s odpady, odklonění biologického odpadu z komunálního odpadu, integrované systémy nakládání s odpady nebo zpětný odběr výrobků," uvedla náměstkyně ministra životního prostředí a předsedkyně řídícího výboru Ruth Bízková.

Nejvíce projektů v rámci XI. výzvy bylo schváleno ve Středočeském kraji (34), dále pak v Moravskoslezském kraji (21) a Olomouckém kraji (21). Na třetím místě v pomyslném žebříčku schválených projektů se umístil Ústecký kraj (20).

Na podporu projektů v prioritní ose 4 se připravuje mimořádná jarní výzva.

Podrobný přehled podpořených projektů ke stažení.

 

Zdroj: sfžp