Více času na podstatné

Průmyslníci proti dalšímu skoku cen elektřiny

11.07.2013 21:53

Pokud vláda a parlament urychleně nepřijmout tzv. malou novelu zákona č. 165/2012Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE), budou firmy a domácnosti v příštím roce čelit dalšímu výraznému nárůstu ceny elektrické energie kvůli obnovitelným zdrojům energie. Členové platformy „Vítkovická výzva“ k níž se hlásí největší firemní odběratelé elektřiny napříč průmyslovým sektorem se proto na svém dnešním zasedání shodli na společném postupu k okamžitému zastavení dalšího nárůstu podpory.

Pokud vláda a parlament urychleně nepřijmout tzv. malou novelu zákona č. 165/2012Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE), budou firmy a domácnosti v příštím roce čelit dalšímu výraznému nárůstu ceny elektrické energie kvůli obnovitelným zdrojům energie. Členové platformy „Vítkovická výzva“, k níž se hlásí největší firemní odběratelé elektřiny napříč průmyslovým sektorem, jakož i jejich zastřešující organizace Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sdružení velkých spotřebitelů energie, Svaz chemického průmyslu a další asociace, se proto na svém dnešním zasedání shodli na společném postupu k okamžitému zastavení dalšího nárůstu podpory. V rámci něj vyslovili podporu novelizaci zákona v podobě připravené ministerstvem průmyslu a obchodu, k níž momentálně probíhá mezirezortní připomínkové řízení. Zároveň vyzvali k jejímu rychlému projednání Legislativní radou vlády, přijetí vládou a k předložení Poslanecké sněmovně ČR ke schválení nejpozději během srpna v průběhu mimořádného zasedání sněmovny.

Zároveň průmyslníci vyzývají příslušné státní orgány, zákonodárce i politické představitele k součinnosti na urychleném přijetí novely bez ohledu na stávající politickou situaci, neboť jen rychlé řešení zabrání nedozírným ekonomickým dopadům na občany i firmy.

Na dnešním jednání se sešli zástupci dvou desítek průmyslových firem a jejich svazových organizací. Setkání řídili prezident Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák a viceprezident Svazu průmyslu a obchodu ČR Jan Rafaj. Jako hosté se zúčastnili předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a vrchní ředitel sekce energetiky MPO Pavel Gebauer.

Účastníci setkání se shodli na tom, že situace je neúnosná a kromě dlouhodobého systémového řešení je třeba urgentní akce, aby se okamžitě zastavil další nárůst podpory bez ohledu na současnou turbulentní politickou situaci. „Absolutní prioritou je pro nás zastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 a zastropování příspěvku na obnovitelné zdroje do výše uplatněné v roce 2012. Je pět minut po dvanácté,“ shrnul názor přítomných Jan Rafaj.

Vysoká cena energií je jedním z důvodů snížené konkurenceschopnosti tuzemských firem, přičemž nepřiměřená podpora obnovitelných zdrojů energie je jednou z hlavních příčin. „Poplatek na OZE v letošním roce ve výši 583,- Kč/MWh je v rámci evropského trhu likvidační faktor. Je-li v Německu aplikován pro firmy poplatek ve výši 15,- Kč/MWh a ve Francii 300,- Kč/MWh, jen stěží hledáme cesty, jak takovouto diskriminaci kompenzovat“, uvedl Jan Rafaj.

 

Čtěte také:

Novela zákona o podporovaných zdrojích se může podle vodohospodářů negativně projevit na stočném

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony