Více času na podstatné

REACH aktuálně: 29.6.2012

29.06.2012 10:12

Harmonogram aktualizace REACH-IT

ECHA zveřejnila harmonogram aktualizace REACH-IT, konkrétně od 6. (14hod.) do 11. července (9hod.) nebude REACH-IT dostupný a bude probíhat jeho aktualizace.

[Více]
 

Nový informační list k povinnostem sdělování informací u látek vyňatých z REACH
Agentura ECHA zveřejnila nový informační list (tzv. factsheet), který se zaměřuje na osvětu sdělování informací v rámci dodavatelského řetězce pro látky, které jsou vyjmuté z povinností registrace.
 
Nová informační kampaň ohledně povinností dle nařízení REACH

Evropská odborová konfederace (ETUC) ve spolupráci s ECHA a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), zahájila informační kampaň zaměřenou na zaměstnance a týkající se povinností vyplývajících z nařízení REACH.

[Více]


Nová příručka ke scénářům expozic

ECHA vydala novou příručku, která je určena pro následné uživatele a konkrétně se zaměřuje na scénáře expozice.

[Více]