Více času na podstatné

REACH: Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

29.08.2012 10:01

Agentura ECHA zahajuje novou veřejnou konzultaci v termínu do 5. 10. 2012 k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky, které se používají jako přípravky k ochraně rostlin. Konzultace s etýkají látek: Tebuconazole a Imazalil. Více ZDE.