Více času na podstatné

Řídící výbor OPŽP doporučil ke schválení projekty XII. a VIII. výzvy. Zároveň oznámil vyhlášení dvou výzev mimořádných.

29.03.2010 08:09

Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) ve čtvrtek na svém jedenáctém zasedání doporučil ke schválení výsledky XII. výzvy. Ta byla vyhlášena v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Řídící výbor také dodatečně doporučil ke schválení dva projekty v rámci VIII. výzvy v oblasti prioritní osy 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí. Předsedkyně výboru Rut Bízková dále oznámila vyhlášení dvou mimořádných výzev v prioritních osách 4 a 6.

 

Státní fond životního prostředí České republiky v rámci XII. výzvy přijal 50 žádostí, z nichž 41 žádostí akceptoval a 33 žádostí doporučil Řídícímu výboru OPŽP ke schválení. Ten tyto žádosti také schválil. Z celkového počtu přijatých žádostí v rámci XII. výzvy nebylo fondem hodnoceno nebo dořešeno osm projektů, přičemž devět žádostí nebylo fondem vůbec akceptováno.

Nejvíce projektů doporučených ke schválení bylo ve Středočeském kraji (9), hned za ním pak v Královehradeckém kraji (7), nejméně pak v Ústeckém, Plzeňském a Zlínském kraji (po jednom projektu).

Celkové náklady na projekty doporučené Řídícím výborem OPŽP v rámci XII. výzvy dosáhly 4 642 075 959 Kč. Přičemž v oblasti prioritní osy 1 bylo již v rámci I., III., VI., VII a X. výzvy Operačního programu Životní prostředí schváleno celkem 328 projektů s celkovou výší podpory 26 672 249 712 korun.

 

Prioritní osa 2 podrobně

Řídící výbor na svém jedenáctém zasedání dále doporučil schválit dva projekty v rámci VIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Ta se dotýkala prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. Řídící výbor doporučil ke schválení podporu Sokolovské uhelné na projekt, který jí umožní snížit emise NOx u Teplárny Vřesová. A také společnosti Dalkia, která uspěla s projektem na snížení emisí instalací nízkoemisních hořáků do kotlů K1,2 v teplárně Přerov.

V oblasti prioritní osy 2 bylo již v rámci I., VIII., výzvy Operačního programu Životní prostředí schváleno 61 projektů s celkovou výší podpory 621 048 327 korun.

 

Mimořádné výzvy

Předsedkyně Řídícího výboru OPŽP Rut Bízková na jedenáctém zasedání výboru dále oznámila připravované vyhlášení dvou mimořádných výzev v oblasti podpory prioritní osy 4 a 6. U výzvy v rámci prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží by měl být příjem žádostí zahájen od 3. 5. 2010. U výzvy v rámci prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny pak 17. 5. 2010. „K vyhlášení těchto mimořádných výzev nás vede stoupající kvalita projektů žadatelů v rámci těchto os i jejich vysoké absorpční možnosti," uvedla předsedkyně řídícího výboru a náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí MŽP Rut Bízková.

 

Devatenáctá výzva je určena pro projekty zaměřené na zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

 

Žádosti budou přijímány od 3. května 2010 do 2. června 2010. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) je v oblasti podpory 4.1 vyhlášena ve výši 1,5 mld. korun, v oblasti podpory 4.2 je vyhlášena ve výši 500 mil. korun.

Příjem žádostí o podporu v oblasti podpory 4.1 bude ukončen před 2. červnem 2010, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace.

 

Na internetových stránkách OPŽP bude od zahájení příjmu žádostí zobrazeno počítadlo, které bude znázorňovat objem požadované dotace u přijatých žádostí.

 

Úplné znění XIX. výzvy OPŽP a hodnotící kritéria.

 

Zdroj: SFŽP