Více času na podstatné

Řídící výbor OPŽP rozhodoval o projektech zaměřených na odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

25.02.2010 10:19

Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí posoudil na svém únorovém jednání žádosti podané v rámci XI. výzvy, která byla zaměřena na zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží.

 

XI. výzva byla vyhlášena v červenci 2009 a žádosti byly přijímány do konce září 2009. V oblasti podpory 4.1 bylo alokováno 1,5 miliardy korun, v oblasti podpory 4.2 také 1, 5 miliardy korun.

Celkem bylo v rámci XI. výzvy přijato 618 žádostí, z nichž 88 nebylo akceptováno. Ze zbývajících 530  žádostí pak nebylo 37 hodnoceno nebo zůstaly nedořešeny. Řídící výbor tedy ze 493 žádostí doporučil ke schválení 199 žádostí, 294 žádostí ke schválení doporučeno nebylo.

„Myslím si, že XI. výzva v rámci prioritní osy 4 zejména ukázala velký posun v kvalitě podaných projektů. Z toho vyplývá i to, že dobrých projektů bylo podstatně více, než jsme mohli podpořit," uvedla náměstkyně ministra životního prostředí a předsedkyně řídícího výboru Ruth Bízková.

Maximální bodového hodnocení získalo více projektů. Podle vedoucího oddělení II Odboru ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání Státního fondu životního prostředí ČR Petra Stejskala mělo velmi mnoho projektů kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci i vyvážené měrné finanční náklady.

I proto členové řídícího výboru Operačního programu Životního prostředí vyjádřili záměr vyhlásit v nejbližší době další výzvu zaměřenou na nakládání s odpady.

„Potřebujeme sběrné dvory, komplexní nakládání s odpady, odklonění biologického odpadu z komunálního odpadu, integrované systémy nakládání s odpady nebo zpětný odběr výrobků," uvedla náměstkyně ministra životního prostředí a předsedkyně řídícího výboru Ruth Bízková.

Nejvíce projektů v rámci XI. výzvy bylo schváleno ve Středočeském kraji, ale vysoký počet schválených projektů zaznamenal i Zlínský kraj. Nejméně schválených projektů pak vykázal Liberecký kraj. Podle členů řídícího výboru k výraznému zlepšení, co se týká úspěšnosti podaných projektů, došlo v Jihočeském kraji.

Podrobný přehled podpořených projektů bude zveřejněn poté, co návrh na přidělení dotace podepíše ministr životního prostředí Jan Dusík.

 

zdroj: sfžp