Více času na podstatné

RoHS: on-line konzultace k žádostem o výjimku použití olova a rtuti do 15. 2. 2013!

16.01.2013 09:37

Evropská komise prostřednictvím Öko-Institut e.V. Institute for Applied Ecology vyhlašuje do 15. 2. 2013 on-line konzultaci ke třem žádostem o výjimku ze zákazu olova a rtuti v elektrických a elektronických zařízeních. Více ZDE.