Více času na podstatné

Seminář k hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (4.11.2011, Praha)

14.10.2011 06:19

Od 1. ledna 2012 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb.,  o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto nařízení doplňuje zákon č. 167/2008 Sb. (o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů), přičemž pro zařízení vyjmenovaná v příloze č. 1 tohoto zákona stanovuje způsob hodnocení rizik, a dále kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření.

Připravovaný seminář se zaměřuje především na praxi a měl by přinést komplexní informace k legislativě této problematiky, ale především pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat. Seminář se zaměří na základní povinnosti vyplývající ze zákona č. 167/2008 Sb., a zejména pak na nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a způsoby hodnocení rizik (základní a podrobné hodnocení rizik).

Účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování semináře a zároveň jim budou dodatečně elektronicky zaslány veškeré podklady ze semináře, včetně dodatečného zaslání textu nařízení.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:
  • 9 .00 – 9.30 – REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
  • 9 .30 – 10.30 – Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (MUDr. Ondřej Vícha, MŽP)
  • 10.30 – 11.30 – Nové nařízení vlády č. 295/2011 Sb. (RNDr. Pavla Kačabová, MŽP)
  • 11.30 – 11.45 – PŘESTÁVKA
  • 11.45 - 12.20 - Pohled inspekčního orgánu (Ing. Pavel Mladonický, ČIŽP)
  • 12.30 – DOTAZY A UKONČENÍ SEMINÁŘE

 

POŘADATEL SEMINÁŘE: České ekologické manažerské centrum

CEMC

Jevanská 12

100 31 Praha 10

tel.: 274 784 417, fax.: 274 775 869, https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

 

TERMÍN KONÁNÍ: 4. listopad 2011, od 9.30 hod.

Pozn.: prezentace účastníků bude probíhat od 9hod.


MÍSTO KONÁNÍ: Hotel PRAMEN, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha 9 
  • Pěšky: cca 8 minut chůze od stanice metra – „Rajská Zahrada“ („B“)
  • Autem: parkování přímo před hotelem Pramen (prosím zvoňte na recepci)
 
VÝŠE VLOŽNÉHO: vložné za seminář je stanoveno na 1 200 Kč včetně 20% DPH.

UPOZORŇUJEME, že pro držitele věrnostních karet TŘETÍ RUKY (Edukativní a Byznys) je vložné speciálně sníženo na 800 Kč vč. DPH!!!

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: stahujte zde.

Pozn.: vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 31. října 2011 na: prihlasky@cemc.cz, anebo na fax - 274 775 869 (kontaktní osoba: Ing. Vladimír Študent, email: studentv@cemc.cz, tel.: 608 819 699).

 

POKYNY K PLATBĚ VLOŽNÉHO:

Vložné je nutné uradit bezhotovostně na bankovní účet: 27534061/0100 (jako variabilní symbol použijte Vaše IČO), a to nejpozději do 2. listopadu 2011. Daňový doklad obdrží účastníci semináře u prezence. Po předchozí domluvě je možné uhradit vložné i v hotovosti. V ceně vložného je zahrnuto občerstvení po celý den konání semináře. Přijetí přihlášky potvrzujeme automaticky do dvou pracovních dnů, v případě neobdržení potvrzení nás neprodleně kontaktujte!
Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 31. 10. 2011. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

 

MEDIÁLNÍ PARTNER: Internetový portál pro snadnou průmyslovou praxi – TŘETÍ RUKA