Více času na podstatné

Seminář - „Přehled novinek v oblasti vodního hospodářství“ (20.9.2011, Praha)

11.08.2011 13:04

Seminář se zaměří na legislativu vodního hospodářství zejména pak na změny roku 2011. Prioritně se zaměří na novou vyhlášku č. 175/2011 Sb., kterou se mění původní vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Bez povšimnutí nezůstane ani nově přijatá vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
 

Účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování semináře, a zároveň jim budou dodatečně zaslány veškeré prezentované materiály z proběhlého semináře i s elektronickou verzí vyhlášky č. 450/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.) a vyhlášky č. 216/2011 Sb.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:
    • 9 .00 – REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
    • 9 .30 – ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE:
        o Aktuální stav právní úpravy na úseku vodního hospodářství - změny roku 2011;
        o Ochrana vod při nakládání se závadnými látkami ve světle vyhlášky č. 175/2011 Sb. novelizující vyhlášku č. 450/2005 Sb.;
        o novela vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl;
        o diskuse a závěr.
    • 12.00 – UKONČENÍ SEMINÁŘE

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Ing. Emil RUDOLF (MŽP)

 

POŘADATEL SEMINÁŘE: České ekologické manažerské centrum (CEMC) - Jevanská 12, 100 31 Praha 10, tel.: 274 784 417, fax.: 274 775 869, https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz, IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

 

TERMÍN KONÁNÍ: 20. září 2011, od 9.30 hod. Pozn.: prezentace účastníků bude probíhat od 9hod.


MÍSTO KONÁNÍ:

Hotel PRAMEN
Za Černým mostem 362/3
198 00 Praha 9

     Dostupnost:

    • Pěšky: cca 8 minut chůze od stanice metra – „Rajská Zahrada“ („B“)
    • Autem: parkování přímo před hotelem Pramen (prosím zvoňte na recepci)

[mapa]

 

VÝŠE VLOŽNÉHO: vložné za seminář je stanoveno na 1 200 Kč včetně 20% DPH. (1000Kč bez 20% DPH). Vložné členy CEMC je sníženo na 1 000 Kč vč. DPH.

Využijte slevy na vložné v rámci Věrnostních karet www.tretiruka.cz, více ZDE

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA:  přihlášku stahujte zde.

Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 16. září 2011 na: prihlasky@cemc.cz, anebo na fax - 274 775 869 (kontaktní osoba: Ing. Vladimír Študent, email: studentv@cemc.cz, tel.: 608 819 699).

 

POKYNY K PLATBĚ VLOŽNÉHO: vložné je nutné uradit bezhotovostně na bankovní účet: 27534061/0100 (jako variabilní symbol použijte Vaše IČO), a to nejpozději do 20. září 2011. Daňový doklad obdrží účastníci semináře u prezence. Po předchozí domluvě je možné uhradit vložné i v hotovosti. V ceně vložného je zahrnuto občerstvení po celý den konání semináře. Přijetí přihlášky potvrzujeme automaticky do dvou pracovních dnů, v případě neobdržení potvrzení nás neprodleně kontaktujte!
 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 16. 9. 2011. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

 

MEDIÁLNÍ PARTNER: Internetový portál pro snadnou průmyslovou praxi – TŘETÍ RUKA