Více času na podstatné

SFŽP (OPŽP) - Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro prioritní osy 4, 6 a 7

10.05.2011 14:16

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, SFŽP k 9. 5. 2011 zveřejnil aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FA/FEA) pro Prioritní osy 4, 6 a 7 Operačního programu Životní prostředí.

 

Soubor aktualizovaných nástrojů FA/FEA, verze 16.1, obsahuje vedle výpočetních modelů a uživatelských manuálů též doprovodné metodické texty a vypracované modelové příklady. Použití aktualizovaných nástrojů je povinné pro všechny projekty s finanční (příp. ekonomickou) analýzou v rámci XXVII. výzvy OPŽP pro individuální projekty. Nástroje pro zpracování FA/FEA jsou určeny k použití v programu MS Excel, verze 2003 a 2007. Zpracování FA/FEA jiným softwarem není přípustné.

V případě, kdy projekt generuje kladné čisté příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, použijte následně pro zpracování finanční (příp. ekonomické) analýzy jeden ze setů „Jádrový model - zelená louka" nebo „Jádrový model - přírůstkový dle typu projektu". Podpůrný návod pro určení typu projektu a výběr správného modelu je obsažen v úvodních pasážích manuálů.

Podrobné informace ke zpracování FA/FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností kontaktujte oddělení projektové podpory

 

Zdroj: SFŽP