Více času na podstatné

Štítek: bene fill

Upozornění pro příjemce podpory OPŽP - financování projektů v roce 2010

SFŽP (OPŽP) - Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro prioritní osy 4, 6 a 7