Více času na podstatné

SFŽP: Pro 34. výzvu je o 400 mil. Kč více!

20.02.2012 13:05

Řídící orgán OPŽP rozhodl o posílení alokace o dodatečných 400 mil. Kč na celkovou alokaci 2 miliard Kč. Posílení alokace se týká 34. výzvy v oblasti 1.2 - zlepšení jakosti pitné vody.

 

Předpokládané rozdělení alokace mezi jednotlivé oblasti podpory:

A) Pro podpory směřované na výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel je určeno 1 600 mil. Kč.

B) Pro podporu výstavby, rekonstrukce a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů v obcích nad 2000 obyvatel je určeno 200 mil. Kč.

C) Pro podporu projektů realizovaných v třetí podoblasti podpory, tj. v obcích pod 2000 obyvatel, je určeno taktéž 200 mil. Kč.

 

Související článek: SFŽP vyhlásil 34. výzvu pro individuální projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody

 
Zdroj: SFŽP