Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil XXXIII. výzvu na individuální projekty prioritní osy 1 - vodohospodářská infrastruktura a snižování rizika povodní

16.01.2012 08:29

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti 1.1.4 Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 30. ledna do 9. března 2012. Více ZDE