Více času na podstatné

Stanovisko Výboru pro životní prostředí k návrhu zákona o ochraně ovzduší

28.11.2011 07:28

Výbor pro životní prostředí (VZP) projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 449/2. Projednávání tisku je navrženo na pořad 32. schůze od 6. prosince 2011. více ZDE

 

Další: Usnesení Výboru pro životní prostředí k návrhu zákona o látkách (ST 445), které poškozují ozonovou vrstvu, více ZDE