Více času na podstatné

Technicko bezpečnostním dohled nad vodními díly

04.01.2011 09:03

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo metodický pokyn k technicko bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly. MP využijí vlastníci vodních děl i projektanti.

 

Metodický pokyn je především určen úřadům jako podklad při rozhodování o zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu, pro stanovení rozsahu technicko bezpečnostního dohledu a k výkonu vodoprávního dozoru nad vodními díly. Metodický pokyn je využitelný i pro vlastníky vodních děl a dále pro projektanty a stavebníkům vodních děl.

 

MP ke stažení ZDE