Více času na podstatné

Texty NV ekoújmě a novela NV 615/2006 vč. příloh již na webu!

13.10.2011 12:04

Texty novel předpisů jsou doplněny všemi přílohami. Na konci textů máte možnost si stáhnout celý předpis či novelu ve formátu PDF.

 

A) NV o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění - ZDE

 

B) Novela NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - ZDE