Více času na podstatné

Třinecké železárny uvedly do provozu dvě nová odprašovací zařízení

24.11.2011 08:18

Společnost Třinecké železárny uvedla do provozu dvě nová odprašovací zařízení. Investice za více než 25 miliónů korun navazuje na největší ekologickou akci posledních let – modernizaci koksárenské baterie číslo 12 za 1,6 miliard korun. Právě díky modernizaci baterie se množství emisí tuhých znečišťujících látek snížilo pod 10 miligramů na metr krychlový. Tato hodnota odpovídá polovině povoleného emisního limitu pro Třinecké železárny.

 
Specifikace nového zařízení a fotogalerie ZDE